Läroanstalter

Kommunernas undervisningsväsen behöver inte betala för resor som elevgrupperna i HRT-kommunerna gör när läraren reser tillsammans med eleverna i HRT:s kollektivtrafik. Läraren ska ha lärarens stamkort och resor kan göras under läsåret på vardagar kl. 9-15.

Kommunens skolverk, bildningssektor eller skolväsen ansvarar för utdelning av stamkorten till läroanstalter på grundskolenivå. Lärarens stamkort gäller ett läsår i taget.

Lärarens stamkort berättigar till resor för en grupp som består högst av 30 elever / stamkort. Om elevantalet är större än 30, behövs ett annat stamkort och en annan lärare eller vuxen. HRT kan inte garantera att hela gruppen (30 pers.) kan resa i ett och samma trafikmedel.

Resan måste börja efter kl. 9.00 och avsluta före kl. 15.00. Om gruppen reser utanför dessa tider, ska resorna betalas som vanligt med skolans innehavarkort.

Lärare eller någon annan vuxen som reser med elevgruppen ska betala sin resa som vanligt.

Kommunens skolverk, bildningssektor eller skolväsen samlar upp alla stamkorten från läroanstalt och beställer nya stamkort varje läsår från HRT:s kundservice för företag per e-post: yritysmyynti@hsl.fi.


Skolgrupper i kollektivtrafiken

Observera följande när ni är på väg till en utflykt med skolklass eller en annan större grupp:

Försök resa utanför rusningstider då det finns mer utrymme i kollektivtrafikmedel.

Om det är möjligt, använd spårtrafik (närtåg, metro, spårvagn) eller busslinjer med hög turtäthet så att man undviker överbelastning av enstaka avgångar.

När ni använder metron, dela upp er i mindre grupper redan på stationen, vänta på metron på rätt ställe på plattformen och stig på i små grupper genom olika dörrar. Om er grupp består av fler än 10 personer, kan inte hela gruppen stiga på genom samma dörröppning på grund av den korta tid som metron stannar vid stationerna. Man får inte hålla upp dörrarna. Nästa metrotåg kommer om några minuter. Detta gäller också när ni stiger av metron.

Sträva efter att på bussar och spårvagnar fördela er grupp till flera avgångar till grupper av högst 15–25 personer då trafiken fungerar med normala tidtabellsenliga avgångar.

Om det inte är möjligt att fördela gruppen till mindre grupper av högst 25 personer p.g.a. en stor grupp eller en gles turtäthet (över 20 minuter), kontraktar man adressen kouluryhmat@hsl.fi för att utreda behov för extra trafik minst 3 veckor före resan. 

  • I e-postmeddelande ska man berätta den planerade resans rutt, tidpunkt, gruppens storlek och de använda linjerna så exakt som möjligt.
  • Under rusningstider är det inte möjligt att ordna extra materiel eller förare så HRT ordnar inte extra turer mån–fre kl. 7.00–9.30 och 15.00–17.30.
  • Extra turer beställs inte om linjerna som står till förfogande har en gemensam turtäthet på högst 20 minuter. 20 minuter anses vara en rimlig väntetid.
  • HRT kan inte ordna beställningstrafik så extra turer beställs högst en per en normal avgång och den extra bussen följer linjens normala rutt eller ruttdel.