MAL 2023 - ny planeringsrunda om markanvändningen, boendet och trafiken har startat i Helsingforsregionen

Vad är MAL 2023?

MAL är en strategisk plan för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen. Planen beskriver hållbara lösningar på lång sikt och prioriterar de viktigaste åtgärderna på kort sikt.

MAL 2023 preciserar och granskar den föregående MAL 2019 - planen på basis av uppdaterade mål och förändringar i verksamhetsmiljön.

Planen blir år 2023 och med i planen är placering av markanvändningen, bostadsproduktionen och utvecklingsåtgärder som ingår i trafiksystemet som omfattar alla trafikslag.

Vem som deltar i MAL 2023 -planeringen?

Markanvändningen, boendet och trafiken planeras i samarbetet av sakkunniga i Helsingforsregionen, staten och i Helsingforsregionens kommuner - också i din hemkommun.

Kommunerna i Helsingforsregionen: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Vichtis, Nurmijärvi, Hyvinge, Borgnäs, Mäntsälä, Kervo, Träskända, Tusby, Sibbo, Sjundeå

Kommunikationsministeriet, miljöministeriet, transport- och kommunikationsverket Traficom, Trafikledsverket, NTM-centralen i Nyland

HRT Helsingforsregionens trafik, Nylands förbund, HRM.