Hållplatserna på Centralgatan ur bruk natten mellan 31.1 och 1.2

Busslinjerna 72 och 72N använder plattform 6, linjerna 23N
och 620 plattform 4.