Plattformsändringar vid Myrbacka bussterminal 18.2

Avgångsplattformarna fr.o.m. 18.2:

Bussilinje
 
Ny plattform

 39 till Kampen

 9

 39 till Mårtensdal

 1

 51 till flygplatsen

 9

 55 till Dickursby

 9

 452 till Elielplatsen

 4

 510 till Mårtensdal

 9

 510 till Alberga och Hagalund

 5

 510B till Alberga

 5

 530 till Mårtensdal

 9

 530 till Esbo centrum

 5

 

Avgångsplattform för busslinje 51 till Tavastby ändras inte,
och busslinje 55 till Varistorna avgår även i fortsättningen från
plattform 6.

Karta över de nya plattformarna

Byggnadsarbeten beräknas pågå fram till 16.6

Plattformsändringarna beror på byggnadsarbeten som utförs på
Jönsasvägen. Jönsasvägen stängs av för personbilar på avsnittet
mellan busstationen och Rödmyllegränden. Endast bussarna och
taxibilarna kan köra längs gatan och det finns bara en körfil i
bruk i båda riktningarna.

Plattform 7 ligger vid bygget och det orsakar ändringar vid
Myrbacka bussterminal. På Jönsasvägen tas en ny plattform 9 i bruk
som används av busslinjer som kör i riktning mot norr. Busslinjer
som tidigare använde plattform 7, kommer i fortsättningen att avgå
från plattformar 1, 4 och 5. Byggnadsarbeten beräknas pågå fram
till 16.6.