Sena kvällsavgångar på spårvagnslinje 9 körs igen fr.o.m. 4.3

Dessa sena kvällsavgångar kördes inte mitt i vintern för
TallinkSilja inte trafikerade färjan från Tallinn som anländer kl.
00.30. Från och med den 4 mars börjar färjan trafikera varje kväll.

Söndagstidtabellen för spårvagnslinje 9 förblir
oförändrad.