Vissa busslinjer kör med glesare turintervall under sportlovsveckan 18. – 22.2

Dessutom har Esbos busslinjer 3, 5, 15, 22 och 43, Vandas
linjer 56 och 57 samt regionlinjerna 530 och 550 vardagsavgångar
under rusningstid som är märkta med plus (+). Dessa avgångar körs
inte 18. -22.2.