Kampens busslinjer på undantagsrutt under två nätter 20.-22.3

I riktning mot Kampen kör bussarna rutten Gräsviksgatan –
Malmbrinken – Fredriksgatan – Södra Järnvägsgatan – Jakobsgatan.
Från Kampen i riktning mot Esbo kör bussarna enligt följande:
Jakobsgatan – Norra Järnvägsgatan – Runebergsgatan – Malmbrinken –
Gräsviksgatan.

Hållplatserna 1232, 1233 och 1234 på Lappbrinken är ur bruk
under undantagsarrangemanget. Ersättande hållplatser 1009 och 1218
ligger på Gräsviksgatan.

Undantagsrutten på
kartan: