Kollektivtrafiken under påsken

Kollektivtrafiken på långfredagenPå långfredagen 29.3 körs
söndagstrafik. På U-linjerna körs inte SS-avgångarna. Extra
avgångar körs natten mellan fredag och lördag.

 

Bussarnas extra avgångar på
långfredagen   

I närtågstrafiken körs också följande tåg:

I-tågen från Helsingfors kl. 22.46, 23.16 och 23.46, I-tågen
från Dickursby kl. 23.46 och 0.16
N-tågen från Helsingfors kl. 0.01, 1.01, 2.01 och 3.01, N-tågen
från Kervo kl. 0.45, 1.45, 2.45 och 3.45
T-tågen från Helsingfors kl. 2.31 och 4.01, T-tågen från
Riihimäki kl. 0.37 och 1.37
H-tåget från Riihimäki kl. 23.14
L-tågen från Helsingfors kl. 2.47 och 3.47
Spårvagnslinjerna 7A och 7B följer undantagsrutter på
långfredagskvällen på grund av passionsspelet Via Crucis. 
Passionsspelet börjar på Kajsaniemiparken kl. 21 och pågår fram
till kl. 23. Processionen går från Kajsaniemiparken till
Ständerhuset och vidare till Senatstorget, vilket kan påverka
trafiken. Det förväntas komma 15 000 åskådare till processionen.

Medan passionsspelet pågår, kör linjerna 7A och 7B ca fr.o.m.
kl. 21.20 via Järnvägstorget och Kajsaniemigatan istället för
Kronohagen. Spårvagnarna 7A och 7B kör längs rutten
Mannerheimvägen–Brunnsgatan–Kajsaniemigatan–Broholmsgatan och
alltså inte runt Senatstorget.

Kollektivtrafiken på påsklördagen

På påsklördagen 30.3 körs lördagstrafik. Finland övergår till
sommartid natten mellan lördag och söndag och då ställs klockorna
en timme framåt (kl. 3.00 > 4.00).

Busslinjerna följer vintertid ända tills lördagstrafiken
upphör. På söndagen kör kollektivtrafiken enligt sommartid.
Dessutom finns det extra avgångar i busstrafiken natten mellan
lördag och söndag.

 

Bussarnas extra avgångar vid
övergång till sommartid

Nårtåg som avgår före klockan tre kör huvudsakligt enligt
vintertid och tåg som avgår efter klockan tre enligt sommartid.
Övergång till sommartid orsakar dock ändringar för L-, N- och
T-tågen:

N-tågen från Helsingfors till Kervo kl. 3.01 och från Kervo
till Helsingfors kl. 3.45 ställs in
T-tågen från Helsingfors till Riihimäki kl. 4.01 och från
Riihimäki till Helsingfors kl. 4.14 avgår enligt sommartid och
ersätter de inställda N-tågen.
Ett extra N-tåg som avgår från Helsingfors till Kervo kl. 5.01
går enligt sommartid
L-tåg som avgår från Helsingfors till Kyrkslätt kl. 4.47 enligt
sommartid ersätter tåget från Helsingfors till Kyrkslätt kl.
3.47.

Kollektivtrafiken på påskdagen

På påskdagen 31.3 gäller söndagstidtabeller. På U-linjerna
körs inte SS-avgångarna. Busstrafiken har extra avgångar natten
mellan söndag och måndag.

Extra avgångar på påskdagen

Också följande tåg körs:

I-tågen från Helsingfors kl. 22.46, 23.16 och 23.46, I-tågen
från Dickursby kl. 23.46 och 0.16
N-tågen från Helsingfors kl. 0.01, 1.01, 2.01 och 3.01, N-tågen
från Kervo kl. 0.45, 1.45, 2.45 och 3.45
T-tågen från Helsingfors kl. 2.31 och 4.01, T-tågen från
Riihimäki kl. 0.37 och 1.37  
H-tåget från Riihimäki kl. 23.14
L-tågen från Helsingfors kl. 2.47 och 3.47

Övrig kollektivtrafik under påsken

På skärtorsdagen 28.3 körs enligt fredagstidtabeller.
Servicelinjerna i Esbo kör dock enligt de vanliga
torsdagstidtabellerna. På annandag påsk 1.4 körs enligt
söndagstidtabeller och då körs även SS-turerna på U-linjerna.

HRT Kundtjänst under påsken

HRT:s serviceställe vid Järnvägstorget har öppet på
skärtorsdagen 28.3 fram till kl. 17. Servicestället i Östra centrum
håller öppet till kl. 17.15 och servicestället i Böle till kl. 16.
Serviceställena är stängda under påskhelgen från fredagen till
måndagen. HRT Kundservice, tfn 09 4766 4000, ger personlig
rådgivning på skärtorsdagen fram till kl. 19 och under påskhelgen
kl. 9–17.