Renovering av hållplatsområdet i Hagnäs startar 2.4 – spårvagnslinjer på undantagsrutt

Det har gått över 30 år sedan skenorna vid Hagnäs
spårvagnshållplats byttes ut. Det är nödvändigt att byta ut
spårvangsskenor som är i dåliga skick. De spår som ska förnyas
ligger delvis över metrostationens biljetthall.

Projektet har delats in i två arbetsfaser varav den första
börjar 2.4. Under denna arbetsfas byts ut spåren och byggs nya
hållplatser i spårvagnshållplatsområdet på sidan av Hagnäs torg. På
grund av arbetena kan spårvagnarna inte köra från Broholmsgatan
till Tavastvägen. Linjerna 6, 7A och 7B kör mellan Sörnäs och
Hagnäs via Berghäll och Helsingegatan. Denna arbetsfas pågår
ungefär fram till mitten av juni.

Läs mer 

Karta över rutten för linjerna 6,
7A och 7B fr.o.m. 2.4

Under den andra arbetsfasen byts ut spåren och byggs nya
hållplatser i spårvagnshållplatsområdet på sidan av Djurgårdsviken.
Denna arbetsfas pågår från juni till slutet av september.