Spårvagnar på undantagsrutt onsdag 20.3 på grund av demonstration

Spårvagnslinjerna 1, 3B, 3T, 4, 7A och 7B kör längs
undantagsrutter ca kl. 13.15-14.30.

Spårvagnslinje
1 kör från Hagnäs via Järnvägstorget till
Trekanten.

Linje
3B kör från Fredriksgatan till ändhållplatsen för
linje 1A i Eira.
3T kör från Simonsgatan via Mannerheimvägen,
Bulevarden och Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1A i
Eira.

Linje
4 kör via Järnvägstorget till Kronohagen och
fortsätter sedan till Skatudden.

Spårvagnslinjerna
7A och 7B kör via Järnvägstorget istället för
Kronohagen.

Demonstrationen kan orsaka förseningar för busslinje 24.
Bussen kör i den mån det är möjligt på spårvagnsspår på
Mannerheimvägen om det behövs.