Busslinje 79 på undantagsrutt i Hertonäs

Bussen stannar alltså inte på de hållplatser som ligger vid
Mekanikergatan 7 och 10. Längs undantagsrutten finns två ersättande
hållplatspar, ett vid Sågaregatan 13 och annat vid korsningen
mellan Montörsgatan och Sågaregatan.