Kollektivtrafiken i Helsingforsregionen under Valborgshelgen

På Valborgsmässoaftonen 30.4 följer kollektivtrafiken
fredagstidtabeller. Servicelinjerna i Esbo kör dock enligt de
vanliga tisdagstidtabellerna. Det finns extra avgångar i buss- och
tågtrafiken, och efternattslinjerna körs natten mellan
Valborgsmässoaftonen och första maj. Metron är i trafik två timmar
senare än vanligt.

Extra avgångarna i busstrafiken på
Valborgsmässoafton

Metrons anslutningslinjer 85B och 86B kör två timmar senare
än vanligt från metrostationen i riktning mot Degerö. Trafiken med
de övriga anslutningsbussarna till och från metron slutar i vanlig
tid. Linje 102 (Kampen-Otnäs) kör senare än vanligt, dvs. till ca
kl. 3.30.

Metrons sista avgångar på
Valborgsmässoafton

På Valborgsmässoafton är följande extra tåg i trafik:  

L-tågen Helsingfors-Kyrkslätt kl. 4.47 samt
Kyrkslätt-Helsingfors kl. 1.50, 2.50 och 3.50
N-tågen Helsingfors-Kervo kl. 3.31, 4.31 och 5.01

Centrum fredas för endast fotgängare på Valborgsmässoafton

På grund av att statyn Havis Amanda får sin studentmössa, går
kollektivtrafiken över till undantagsrutter, alltså fr.o.m. kl. 17.

Spårvagn
1A kör från Hagnäs via Järnvägsstationen,
Bulevarden och Fredriksgatan till Eira. Avsnittet genom Kronohagen,
Salutorget och Fabriksgatans östra ända faller bort.
Spårvagn
3B kör från Fredriksgatan till ändhållplatsen för
linje 1A i Eira. Avsnittet genom Fabriksgatans östra ända faller
bort.
Spårvagn
3T kör från Simonsgatan via Mannerheimvägen,
Bulevarden och Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1A i
Eira. Spårvagnen kör alltså inte via Järnvägsstationen,
Mikaelsgatan, Alexandersgatan och Salutorget.
Även Alexandersgatan fredas för enbart fotgängare på
Valborgsmässoaftonen fr.o.m. kl. 17.00.

Spårvagnslinjerna
4 och 4T kör längs undantagsrutten från Skatudden
till Kronohagen och via Järnvägsstationen till Mannerheimvägen.
Avsnittet på Alexandersgatan mellan Senatstorget och Studenthuset
körs inte.
Spårvagnarna
7A och 7B kör via Järnvägstorget. Avsnittet längs
Alexandersgatan och genom Kronohagen körs inte.
Spårvagnen ersätts med
busslinje 3X som går med 10 minuters mellanrum kl.
17.00-01.40 mellan Södra Kajen och Femkanten.

Karta över rutten för buss 3X

Extra trafik till Brunnsparken på första maj

På första maj gäller söndagstrafik.  Närtågen är dock i
trafik fr.o.m. klockan 6 enligt lördagstidtabeller. Det finns extra
avgångar i buss- och spårvagnstrafiken. SS-turerna på U-linjerna
körs inte.

Extra avgångarna i busstrafiken på första
maj

En extra spårvagnslinje
3X kör kl. 9.30-19.30 i bägge riktningarna längs
rutten
Järnvägsstationen-Salutorget-Olympiakajen-Eira-Bulevarden-Järnvägsstationen.
Spårvagn
10X kör i sin tur kl. 9-19 mellan
Kirurgen-Glaspalatset-Operan.

Extra trafik sätts in på Brunnsparken i form av busslinje
18B som går med 10 minuters mellanrum mellan
Kampen och Eira. Avgångarna från Kampen är kl. 8.32-18.32 och från
Eira kl. 8.43-18.43.

Även om närtågen går enligt lördagstidtabeller, är
I-tågen
från Helsingfors kl. 22.46, 23.16 och 23.46,
I-tågen från Dickursby kl. 23.46 och 00.16 samt
H-tåget från Riihimäki kl. 23.14 dock inte i
trafik. Tågtrafiken återgår till vardagstidtabeller efter kl.
24.00.

Serviceställen under Valborgshelgen

HRT:s serviceställe vid Järnvägstorget har öppet på
Valborgsmässoafton till kl. 17. Serviceställena i Östra centrum och
Böle har öppet som vanligt. Öppettider hittar du
här. Serviceställena är stängda på första maj.
HRT Kundservice ger personlig rådgivning på Valborgsmässoafton fram
till kl. 19 och på första maj kl. 9-17.