Spårvagnarna stannar i fortsättningen på hållplatsen vid Cirkelhuset