Tätare trafik till Sveaborg fr.o.m. Valborgsmässoafton

HRT börjar sälja biljetter i färjans paviljong vid Salutorget
nästa lördag den 27 april och fram till valborg har
biljettförsäljningen öppet kl. 9.30-17. I maj har paviljongen öppet
på vardagar kl. 7.45-18 och under veckosluten kl. 9.15-18. Från och
med juni är försäljningsstället öppet varje dag kl. 9.15-18.
Paviljongen är öppen till mitten av augusti.

Biljetter kan köpas även i automater som finns framför
paviljongen på Salutorget. På Sveaborgsfärjan gäller Helsingfors
interna biljetter och regionbiljetterna. Sveaborgsbiljetten duger
endast på färjan och den gäller i 12 timmar från aktiveringen.
Ombord på färjan säljs inte biljetter.

Sommartidtabellerna för Sveaborgsfärjan finns
här.