En del av skollinjerna slutar att trafikera redan i slutet av maj

Trafikeringen enligt vintertidtabellerna på vissa skollinjer
slutar redan på fredagen den 31 maj, när de sista turerna enligt
vardagstidtabellen körs före skolornas sommarlov.

Fr.o.m. 3.6 körs inte alls Esbos busslinjer 20, 70 och 71 samt
Vandas busslinjer 37, 38, 44, 75 och 88. Dessa linjer börjar köra
igen den 12 augusti när vintertidtabellerna träder i kraft.

Dessutom har vissa busslinjer vardagsavgångar under rusningstid
som är märkta med plus (+). Dessa avgångar körs inte 3.6–16.6.
Esbos busslinjer 3, 5, 15, 22, 42 och 43, Vandas linjer 56 och 57
samt regionlinjerna 530 och 550 har dessa avgångar.

Sommartidtabellerna börjar gälla i busstrafiken måndagen 17
juni.