Extra trafik till begravningsplatser på mors dag

HRT ordnar extra trafik i form av linjerna 99 och 732B till
Rödsands och Furumo begravningsplatser på mors dag söndagen den 12
maj.

Busslinje 99 kör från Rödsands begravningsplats via Dickursby
och Furumo till Pejas.

Linje 732B kör från Helsingfors till Furumo begravningsplats med
20 minuters mellanrum kl. 9.30 – 14.50. Avgångarna från Furumo är
kl. 10.00 – 15.20.  Dessutom kör linje 732 enligt normal
söndagstidtabell med en timmes mellanrum rutten Järnvägstorget –
Furumo begravningsplats – Havukoski.

Till Sandudds begravningsplats kör busslinje 24 och till
Klockmalmens begravningsplats i Esbo kör busslinjerna 86H och 96H
som följer söndagstidtabeller.