Hållplats i Månsas ur bruk 8.5

Busslinjerna 22, 51, 52/A/V, 62, 63, 66/A, 67/N, J61,
512/A/K, 550 och 516 använder hållplatsen.

Det finns en ersättande hållplats på Baggbölevägen (ca 100 m
framåt) för de busslinjer som kör direkt längs Baggbölevägen. En
ersättande hållplats för linjerna 22 och J61 finns på Tammiovägen.