Helsinki City Run orsakar undantagsrutter på lördag 4.5

Helsingegatan är avstängd mellan
Mannerheimvägen-Sturegatan/Helsingegatan/Tredje linjen kl.
15-16.15. Under denna tid använder bussarna 53 och 70T
undantagsrutter.

Busslinje 53 kör i båda riktningar via Järnvägsstationen.
Ruttgatorna är Aspnäsgatan – Hagnäskajen – Broholmsgatan –
Kajsaniemigatan – Vilhelmsgatan – Mikaelsgatan – Brunnsgatan –
Mannerheimvägen – Arkadiagatan – Runebergsgatan – Topeliusgatan.

Busslinje 70T kör via Nordenskiöldsgatan. Bussen kör rutten
Fredriksgatan – Arkadiagatan – Runebergsgatan – Topeliusgatan –
Nordenskiöldsgatan – Savolaxgatan – Aleksis Kivis gata –
Sturegatan.

De U-linjernas turer som vanligen kör längs Helsingegatan kör
under loppet via Nordenskiöldsgatan, Savolaxgatan och Aleksis Kivis
gata till Sturegatan/Österleden.