M-tågen har glesare turintervall under hela sommaren

På grund av förbättringsarbeten på Vandaforsbanan kör M-tågen
med 20 minuters mellanrum under hela sommarsäsongen 17.6 – 11.8. I
Myrbacka och Malmgården används endast ett spår.

Tågen kör inte till Vandaforsen 11. – 17.7

I juni från torsdag 11.7 till onsdag 17.7 kör tågen inte fram
till Vandaforsen dvs. tågtrafiken norr från Norra Haga ersätts med
bussar.

Tågtrafiken ersätts med bussar:

499 Norra Haga station – Myrbacka – Vandaforsen

48 Norra Haga station (Krämarvägen) - Gamlas

49 Norra Haga station - Malmgården

Bussarna inväntar på tåg som anländer till Norra Haga station.
Bussarna stannar endast på hållplatser som ligger vid tågstationer.
Restiderna förlängs med 10-20 minuter.

Det finns också många andra busslinjer som kör längs banan och
som kan användas som ersättande förbindelser. Till exempel från
Myrbacka och Mårtensdal kan man ta sig till Helsingfors med
busslinjer 452, 453, 39 och 516.

  De ersättande busslinjerna