Undantagsrutter p.g.a. spårarbeten på Bulevarden 13. – 19.5

Under en hel vecka görs spårarbeten i korsningen av
Bulevarden och Georgsgatan. På grund av dessa kan spårvagnarna inte
köra längs Bulevarden 13. – 19.5. Linjerna 3B, 3T, 6 och 6T
använder undantagsrutter. Också busslinjerna 20 och 20N kör i
riktning mot Drumsö längs undantagsrutt.

Spårvagnarna 6 och 6T kör från Järnvägsstationen till
Simonsgatan och via Kampen till Gräsviksgatan. Linje 6 fortsätter
längs Östersjögatan till Sundholmen och 6T till Västra
terminalen.

På Bulevarden ersätts spårvagnarna med buss 6X som kör under
spårvägslinje 6/6T:s trafikeringstider mellan Kampen och Sandviken
enligt följande:
Runebergsgatan-Albertsgatan-Bulevarden-Sandviksgatan-Kalevagatan-Gräsvikskajen-Sandvikskajen-Bulevarden-Fredriksgatan.

Buss 6X kör med samma turintervall som spårvägslinje 6/6T. Bytet
från spårvagn till buss och tvärtom sker vid Kampens torg. En
tillfällig avgångshållplats för buss 6X finns på Runebergsgatan.
Bussen stannar vid alla hållplatser som finns längs rutten. 

Tidtabell för buss 6X

Spårvagn 3B kör från Järnvägsstationen via Mannerheimvägen
och Alexandersgatan till Salutorget och sedan till ändhållplatsen
till linje 1A på Styrmansgatan. Också spårvagn 3T kör i riktning
från Kampen via Salutorget till Styrmansgatan. Busslinjerna 14 och
18 tar till Fredriksgatan. Passagerarna kan byta från spårvagn till
buss i Kampen och vid Eira sjukhus på Fabriksgatan.

Karta över
kollektivtrafikförbindelserna under spårarbeten 13.-19.5

Busslinjerna 20 och 20N kör i riktning mot Drumsö längs
undantagsrutt. Linje 20 kör från Skillnaden och linje 20N från
Postgatan till Simonsgatan och sedan längs Urho Kekkonens
gata—Malmbrinken – Gräsviksgatan – Porkalagatan till normal rutt. I
riktning från Drumsö kör bussarna som vanligt.

Karta över undantagsrutter för
bussarna 20 och 20N 13.-19.5