Vandas busslinje 55 på undantagsrutt i Dickursby 27.5 - 2.6.

Vandas busslinje 55 kör längs undantagsrutt Trädgårdsvägen –
Dickursbyvägen på grund av arbetena på Kurirgränden. Bussarna
stannar inte 27.5-2.6 på Nyvägen vid hållplatsen V6825 i riktning
mot Dickursby och vid hållplatsen V6826 i riktning mot Varistorna.