Buss ersätter spårvägslinje 8 i Gräsviken i juli

På grund av ombyggnad av Gräsviksbron kör spårvägslinje 8 på
undantagsrutt och trafikerar alltså inte Gräsviken i juli. I juli
kör spårvagnarna från hållplatsen på Apollogatan i Tölö via
Runebergsgatan, Arkadiagatan och Mannerheimvägen till
Trekanten.

Buss 8X som ersätter spårvagnen kör mellan
Busholmen och Apollogatan.

Busslinje 8X stannar vid följande spårvagnshållplatser: 0294 och
0295 ”Utterhällen”, 0292 och 0293 ”Crusellbron”, 0291
”Västrahamnsgatan”, 0214 och 0213 ”Gräsviken (M)” samt 0218 ”Maria
sjukhus”. De övriga hållplatser som finns längs spårvagnsrutten
dras in och ersätts av busshållplatser eller av tillfälliga
hållplatser.

 Karta över undantagsrutterna

Tidtabell för spårvägslinje 8 1.–31.7

Tidtabell för ersättande buss 8X 8 1.–31.7