Sambakarneval 8.6 leder till undantagsrutter för spårvagnar

På grund av Sambakarnevalen följer spårvagnarna 3B, 3T, 4,
4T, 7A och 7B undantagsrutter lördagen 8.6 cirka kl.
15–18.

Helsingfors Samba Carnaval startar från Senatstorget, går längs
Unionsgatan till Norra Esplanaden och vidare längs Mannerheimvägen
till hörnet av Alexandersgatan och Mikaelsgatan.

Spårvägslinje
3T kör från Simonsgatan via Mannerheimvägen,
Bulevarden, Fredriksgatan, Skepparegatan och Fabriksgatan till
Brunnsparken. Från Brunnsparken mot Djurgården körs med linjetecken

3B via Kronohagen rutten
Katarinegatan-Snellmangatan-Elisabetsgatan-Unionsgatan. Linje 3B/3T
går under sambatågets gång endast i en riktning i södra
Helsingfors.

Linjerna
4 och
4T trafikerar inte Alexandersgatan utan kör via
Järnvägsstationen, Kajsaniemigatan och Kronohagen.

Spårvägslinjerna
7A och
7B kör längs Brunnsgatan och Kajsaniemigatan.
Rutten via Alexandersgatan och Kronohagen trafikeras inte.