Spårvagnarna 3B och 3T på undantagsrutt fr.om. 1.7

Spårvagnarna 3B och 3T kör undantagsrutter fr.o.m. 1.7 på grund
av kabelarbeten på Fredriksgatan:

3B kör från Hagnäs till Eira via Salutorget och kör inte längs
Mannerheimvägen, Bulevarden och Fredriksgatan.
3T fortsätter från Olympiaterminalen till Styrmansgatan.

Bussarna 14 och 18 kör längs Fredriksgatan och Skeppsbrogatan.

Spårvarnarna 3B och 3T återgår till ordinarie rutt circa om
en vecka.

 Karta över
undantagsrutterna