Spårvagnarna 4, 4T och 7B på undantagsrutt 1.-14.7

På grund av stenläggningsarbeten kör spårvagnarna via
Brunnsgatan och Mikaelsgatan. Fyrans spårvagnar kör längs
undantagsrutten i riktning mot Skatudden och 7B i riktning mot
Senatstorget. Hållplatsen 0401 ”Studenthuset” är ur bruk.