Ändringar i trafiken 12.8.2013

Hösttidtabellerna träder i kraft den 12 augusti. Samtidigt
blir det ändringar i busstrafiken, bland annat får vissa busslinjer
nya linjenummer. Linjenumren 3B och 3T går till historien.

Treornas spårvagnar blir 2 och 3

Spårvagnslinje 3B blir linje 3 och spårvagnslinje 3T blir 2.
Linjernas rutter ändras inte. Linje 3 är på undantagsrutt fram till
slutet av september och kör via Tavastvägen och Helsingegatan på
grund av renoveringen av hållplatsområdet i Hagnäs. Trean återgår
till sin vanliga rutt den 1 oktober.

Läs mer

 

Ruttkarta över linjerna 2 och
3

Ändringar på Helsingfors busslinjer

Helsingfors busslinje 04N läggs ner. Trafikeringstiden för linje
20N förlängs till kl. 4.30 på fredags- och lördagsnätterna. Dessa
avgångar under veckosluten körs dock endast från centrum i riktning
mot Drumsö. Dessutom går den nya NT-rutten för linje 132 via Drumsö
till Frisansplatsen. Rutten körs även på efternatten under
veckosluten och den ersätter linje 04N på Drumsövägen.

 

Ruttkarta över busslinje 20N

 

Rutten för linje 132NT på
Drumsö

Linje 52A läggs ner. En ny busslinje 552 börjar köra rutten
Malm-Månsas-Munksnäs-Otnäs. 

 

Ruttkarta över busslinje
552

Ändhållplatsen för linje 52/V flyttas till nytt läge i Arabia
dvs. vid Arabiagatan 14. Samtidigt ändras körriktningen så att
bussen kör rutten Arabiagatan-Tavastvägen i riktning mot Munksnäs
och rutten Tavastvägen-Designergatan-Arabiagatan i riktning mot
Arabia. Linjen använder således inte hållplatserna ”Kairogatan”
(3044), ”Arabia” (3042) och ”Arabiagatan” (0335). De ersättande
hållplatserna är ”Arabiastranden” (3490), ”Arabia” (3043) och
”Arabiagatan” (3492). 

 

Rutten för linje 52/V i Arabia

 

Linje 54 kör inte längre via Malm utan fortsätter direkt
längs Ring I. Mellan Östra centrum och Malm kör linjerna 519, 520
och 554/K. En ny busslinje 554/K ersätter linje 512K. 

 

Ruttkarta över busslinje
554

Alla turer på linje 55 kommer att köra via
Gumtäktsbacken enligt rutten Gustav Vasas väg – Pehr Kalms gata –
Gustaf Hällströms gata – Väinö Auers gata – Indiagatan. Busslinjen
har inte längre särskilda K-turer. Hållplatserna ”Indiagatan” (3077
och 3078) samt ”Sumatravägen” (3030) faller bort från linjens
rutt. 

 

Rutten för linje 55 i
Gumtäkt

Plattforms- och hållplatsändringar i Helsingfors

På terminalområdet i gatunivå
vid Kampens metrostation flyttas
avgångshållplatsen för linje 41 till plattform 71 och
avgångshållplatsen för linje 45 till plattform 72.

På Elielplatsen blir det ändringar i
avgångsplattformar. Busslinjerna 40, 43, 63 och 69 flyttar en
plattform norrut. I fortsättningen avgår linje 40 från plattform
22, linje 43 från plattform 23, linje 63 från plattform 24 och
linje 69 från plattform 25.

På Järnvägstorget blir det flera
plattformsändringar. Linjer som får en ny plattform:

• linje 03N till plattform 2

• linje 55 till plattform 6

• linje 68 och 74N till plattform 7

• linje 72 och 72N till plattform 17

• linje 73N och 76N till plattform 8

• linje 85N och 86N till plattform 11

• linje 92N, 94N, 95N och 97N till plattform 5

I Östra centrum blir plattform 2 den nya
plattformen för busslinje 54.  Linjerna 519(A) och 520 flyttar till
plattform 4. Ny busslinje 554(K) använder samma plattform.

Vid Malms station börjar linje 69 i riktning mot
Malm och linje 78 i riktning mot Nordsjö att använda  hållplatsen
3261 (plattform 17). Linjerna 73 och 73N flyttar däremot till
hållplatsen 3259 (plattform 16). Plattformsnumren vid Malms
terminal tas i bruk under hösten 2013.

Efternattslinjerna 67N, 72N och 76N får en ny
hållplats Aspnäs på Tavastvägen. I fortsättningen stannar linjerna
67N, 72N och 76N i riktning mot centrum på hållplatsen 2404. Den
ligger ca 150 m från den nuvarande hållplatsen mot centrum. Den
nuvarande hållplatsen Aspnäs 2406 faller bort från dessa
busslinjer. Dessutom kommer linje 67N i riktning mot Torparbacken
att använda hållplatsen Velodrom 2431 i stället för den nuvarande
hållplatsen 2429. 

Ändringar i Esbo

Rutten för linje 5 ändras: den nya rutten kommer att gå via
Storåkern och den planskilda anslutningen på Ring II.

Linjerna 35 och 43 läggs ner och ersätts med två nya linjer: 533
Gammelgård–Träskända–Grankulla–Mankans–Olars–Mattby och 543
Alberga–Knektbron–Storåkern–Olars–Bolarskog–Sökö–Stensvik. Alla
turer på linje 51 körs i fortsättningen längs K-rutten via
Karabacka och K-bokstaven faller bort.

 

Ruttkarta över linjerna 51, 533
och 543

Ändhållplatsen för linje 530 i Esbo centrum flyttas till
norra sidan av järnvägen till Esbo station och ändhållplatsen för
linje 86 flyttas till Esbotorget.

Bussarnas avgångshållplatser i
Esbo centrum

Ändringar i Vanda

Alla turer på Vandas busslinje 35 körs fram till Gruvsta.
B-turer som slutar vid Myrbacka station körs inte längre.

Rutten för regionlinje 39 blir kortare i Vanda: den nya
ändhållplatsen ligger vid den nya vändplatsen på Skrapbergsvägen i
Myrbacka. Förutom tåget erbjuder också Vandas busslinjer 35, 43,
51, 53 och 55 samt regionlinjerna 510 och 530 ersättande
förbindelser mellan Myrbacka och Mårtensdal.

 

Rutten för linje 39 i
Vanda

Ändringar på regionlinjerna

Avgångsplattform för linje 107 i Kampens terminal ändras. Den
nya avgångsplattformen är 45.

N-rutten för linje 109, Kampen-Jorv, kommer att gå genom
Storåkern via den nya planskilda anslutningen på Ring II.

Den nya NT-rutten för linje 132 går via Drumsö, Westend, Gäddvik
och Mattby till Frisansplatsen. Rutten körs sent på kvällen och
under veckosluten även på efternatten.

Linje 270 börjar köra rutten för linje 270A fram till
Kurängen.

Linje 315 får en ny nattrutt 315N som kör från ändhållplatsen i
Gammelgård via Viskärr, Brunskog och Grundbacka till Niperts skola.
Rutten för 324N ändras så att den kör i Nipert längs grundrutten
för linje 324 dvs. längs Juvagårdsvägen och Nipertvägen.

 Ruttkarta över linjerna 315 och
324

Linje 512/A/K läggs ner. En ny busslinje 554/K börjar köra
rutten Östra centrum-Malm-Månsas-Alberga. Man kan ta sig från
Alberga till Otnäs också i fortsättningen med busslinjerna 510 och
550. Den nya linjen 552 erbjuder en ersättande förbindelse från
Malm och Månsas till Kägeludden och Otnäs.  

 

Ruttkarta över linjerna 552 och
554/K

Jokerbussarna på linje 550 blir orangefärgade stomlinjebussar.
Bussarna har en kortläsare även vid mittdörrarna och resekortets
användare kan stiga ombord på bussen både genom fram- och
mittdörrarna. Enkelbiljetter kan fortfarande köpas hos föraren.

Mer information

Närtågstrafiken

E-tåget kör även på söndagar. Tåget har åtta turer från båda
riktningarna ca kl. 11-21.

Tidtabellerna på VR:s webbsida