Avgångsplattform för bussarna 360, 361 och 362 ändras 8.7

Fr.o.m. 8.7 avgår bussarna 360, 361 och 362 från plattform 25 på
grund av beläggningsarbeten vid Elielplatsen.