Busslinjerna 360, 361 och 362 avgår åter från plattform 29 fr.o.m. 16.7

Nu är det klart med beläggningsarbetet vid Elielplatsen, och
fr.o.m. 16.7 kan bussarna 360, 361 och 362 avgå från plattform
29.