Busslinjerna 77A, 577, J70, J72 och J75 återgår till vanlig rutt 8.7

Busslinjerna 77A, 577, J70, J72 och J75 återgår till vanlig rutt
på Orrspelsvägen i Malm den 8 juli. Saneringsarbetet av vattennätet
är nu avslutat.