Hållplats flyttas på Forsbyvägen 15.7

På Forsbyvägen görs grävarbeten vid hållplatsen Valtimovägen
(3065) fr.o.m. måndagen 15.7. Arbetena pågår tills vidare.
Hållplatsen flyttas ca 100 meter bakåt. Linjerna 55/K,57, 65N och
518 har använt hållplatsen.