Hållplats ur bruk på Larsviksvägen

Hållplatsen E4062 på Larsviksvägen för busslinje 147 i riktning
mot Kampen är ur bruk fram till 20.8.2013 på grund av bygge.