Hållplatsändringar vid Gamlas station 11. – 17.7

Banarbeten på Vandaforsbanan påverkar trafikarrangemang vid
Gamlas station. Området under järnvägsbron är avstängd för trafik
mellan 11. – 17.7. Detta medför att hållplatserna för linjerna 42
och 56 samt för den ersättande busslinjen 48 flyttas.
De tillfälliga hållplatserna finns på Musikantvägen. Också
busslinje 48 som ersätter tåg avgår från Musikantvägen.

Ändhållplatsen för busslinje 42 i Gamlas ligger på
Musikantvägen 1692 ”Trumpetvägen”. Bussen avgår från hållplatsen
1693 ”Trumpetvägen” på Musikantvägen.
Ändhållplatsen för busslinje 56 i Gamlas ligger på
Musikantvägen 1693 ”Trumpetvägen”. Bussen avgår från hållplatsen
1692 ”Trumpetvägen” på Musikantvägen.
Busslinje 48 som ersätter M-tågen avgår från hållplatsen 1692
”Trumpetvägen” på Musikantvägen. 

 

Busshållplatserna på
kartan

M-tågen ersätts med bussar mellan Norra Haga och
Vandaforsen

På grund av förbättringsarbeten på Vandaforsbanan ställs
tågtrafiken in helt och hållet mellan Norra Haga och Vandaforsen,
och tågtrafiken från Norra Haga till norr ersätts med bussar:

linje 499 Norra Haga station – Myrbacka – Vandaforsen
linje 48 Norra Haga station (Krämarvägen) - Gamlas
linje 49 Norra Haga station - Malmgården

Under trafikavbrottet sköts förbindelserna mellan Gamlas och
Norra Haga station samt i riktning mot Helsingfors med busslinje 48
som ersätter M-tågen. Busslinje 42 kör till Kampen och linje 43
till Elielplatsen. Den tvärgående busslinjen 56 kör via Kottby
station till Fiskhamnens metrostation.

Förbindelserna från Gamlas till norr påverkas, för det inte
finns en vägförbindelse längs banan. Till Myrbacka kommer man genom
att byta från buss 48 till buss 499 vid Norra Haga station.
Alternativt kör busslinjerna 452, 453, 516 och 435 från
Tavastehusleden i riktning mot Myrbacka och Mårtensdal.