Hållplatser i Britas dras in 15.7

Hållplatserna 2226 och 2227 ”Britas” på Britasvägen dras in på
grund av byggarbeten den 15 juli. Busslinjerna 51, 52, 52V, 52A,
62, 63 och 550 stannar vanligtvis vid dessa hållplatser. De ersätts
av hållplatserna 2224 och 2225 ”Britas idrottspark” som ligger på
Britasvägen i riktning mot Haga.