Helsingfors bussar 51 och 03N på undantagsrutt i Berghäll 29.7 – 23.8

Helsingfors busslinjer 51 och 03N kör på undantagsrutt i
Berghäll från måndagen 29.7 till fredagen 23.8 på grund av
spårarbeten på Karlsgatan.

Busslinje 51 kör i riktning mot Malmgård via Flemingsgatan och
Borgågatan. Eftersom Karlsgatan och en del av Västra Brahegatan
inte trafikeras, är hållplatserna ”Karlsgatan” (0257) och
”Idrottshuset” (2147) indragna. I riktning från Malmgård kör bussen
som vanligt.

Nattlinje 03N kör rutten Flemingsgatan - Helsingegatan i stället
för Karlsgatan. Hållplatserna ”Karlsgatan” (0257) och
”Helsingegatan” (2150) dras in.

Kartan över
undantagsarrangemang