M-tågen kör åter till Vandaforsen

Arbetena på Vandaforsbanan fortskrider enligt plan, och
tågtrafiken mellan Norra Haga och Vandaforsen startar efter avbrott
på torsdag 18.7.

Fram till 11.8 kör M-tågen med 20 minuters mellanrum. På
lördags- och söndagsmorgnarna är turintervallen 30 minuter.

I Myrbacka och Malmgården används endast ett spår. Mellan den 18
juli och den 11 augusti använder tågen spår 2 (österut, ”fel” spår
i riktning mot Helsingfors).