Spårändringar på stambanan 13. – 14.7

Natten efter lördag 13.7 och söndag 14.7 är på stambanan i
området kring Dickursby spänningsavbrott som orsakar att tågen i
riktning mot Helsingfors använder avvikande banor. Tågen stannar i
Sandkulla, Björkby och i Räckhals vid plattform 3, i Dickursby vid
plattform 4.

Dessutom avgår tågen från Korso till Helsingfors 10 minuter
senare än vanligt.

Ändringarna gäller följande tåg:

Avgångsplats   Avgångstid  

Riihimäki           T 23.37

 

Kervo               N 0.45

 

Riihimäki           T 0.37

 

Kervo               N 1.45

 

Riihimäki           T 1.37

 

Kervo               N 2.45

 

Kervo               N 3.45

 

Riihimäki           T 4.14

 

Följande tåg som avgår från Helsingfors använder spår 4 i
Dickursby:

Avgångstid från Helsingfors

N 0.01

T 0.31

N 1.01

T 1.31

N 2.01

T 2.31

N 3.01

T 4.01

Det lönar sig dock att kontrollera på tidtabellskärmen på
stationen från vilken plattform tågen avgår.