Spårvägslinjerna 4 och 4T på undantagsrutt i Munksnäs 15.–21.7

Mellan den 15 och 21 juli görs grävarbeten på Bredviksvägen i
Munksnäs. Detta medför att spårvagnslinjerna 4 och 4T kör
undantagsrutt.  Linjerna kör inte till Munksnäs utan de fortsätter
längs Mannerheimvägen till ändhållplatsen på Granvägen.

Spårvagnslinjerna ersätts med buss 4X som kör från Munksnäs till
Mannerheimvägen och fortsätter sedan via Grejusgatan och
Idrottsgatan till ändhållplatsen på Toivogatan. Linje 4X använder
busshållplatser som finns längs rutten.