Undantagsrutterna för Hagnäs spårvagnslinjer ändras den 17 juni 2013

Den andra fasen av renoveringen av spårvagnshållplatserna i Hagnäs inleds måndagen den 17 juni. Arbetet inleds på hållplatsområdet vid Djurgårdsviken och spårvagnarna övergår till att köra längs Tavastvägen. Undantagsarrangemangen pågår till slutet av september.

Vid den andra arbetsfasen stängs spårförbindelsen från Hagnäs torg mot Cirkelhuset och Porthansgatan av, vilket innebär att linjerna 1, 1A, 3B och 9 under tiden 17.6–30.9 kör undantagsrutter via Tavastvägen. Alla linjer stannar vid hållplatserna vid Hagnäs torg, till hållplatserna kommer man fortsättningsvis endast via områdets södra del.

Linjerna 3B och 9 tar en omväg till de egna rutterna via Helsingegatan och Västra Brahegatan. Två tillfälliga spårvagnshållplatser uppförs på Helsingegatan i närheten av korsningen med Tavastvägen.

Linjerna 1 och 1A kör från Tavastvägen till Backasgatan.

Det finns ingen spårvagnstrafik i Berghäll eller på Sturegatan. Dessutom utgår Flemingsgatan och en del av Aleksis Kivis gata från rutten för linje 9. Buss 51 trafikerar från Hagnäs till Björnparken vardagar och lördagar.

Bussarnas undantagsrutter förblir de samma

Busslinjerna 23, 51 och 03N fortsätter i Hagnäs på samma undantagsrutter, som de övergick till då arbetet inleddes i april.

Busslinje 51 kör via Femte linjen när den avgår från Hagnäs. Busslinje 03N kör i riktning mot Böle rutten Broholmsgatan – Hagnäskajen – Hagnästorgsgatan – Porthansgatan. I Hagnäs använder bussarna hållplatsen vid Hagnästorgsgatan.

Busslinjerna 03N och 23 kör i riktning mot Järnvägstorget från Andra linjen via Hagnästorgsgatan och Hagnäskajen till Broholmsgatan Dessa busslinjer stannar inte vid hållplatsen (2400) på Broholmsgatan, i stället stannar de vid hållplatsen på Hagnästorgsgatan.