Vissa Y-tåg ställs in 20.7, 27.7 och 3.8

På tre lördagar, 20.7, 27.7 och 3.8, kommer Y-tågen från
Kyrkslätt kl. 13.54, 16.54 och 19.54 att ställas in.

S- och U-tågen från Kyrkslätt går som vanligt.