Spårvagnslinjerna 2 och 3 på undantagsrutt i Eira under sex nätter

Från och med nästa vecka görs spårarbeten mellan Södra Kajen och Skeppsbrogatan nattetid kl. 24 – 5.30. Arbetet sker i två faser som båda varar tre nätter. Under arbetets gång finns spårvagnstrafik i Eira endast i en riktning.

Under den första fasen görs arbeten under följande nätter: 22. – 23.9 (sön – mån), 23. – 24.9 (mån – tis) och 24. – 25.9 (tis – ons). Då kör spårvagnarna i Eira endast från Fredriksgatan i riktning mot Fabriksgatan och Salutorget.

Spårvagnslinje 2 kör i riktning mot Brunnsparken längs följande undantagsrutt: Simonsgatan – Mannerheimvägen – Bulevarden – Fredriksgatan – Fabriksgatan – Skeppsbrogatan. I riktning mot Brunnsparken kör linjen alltså inte via hållplatserna på Järnvägstorget, Mikaelsgatan, Alexandersgatan, Salutorget eller på Södra Kajen. I riktning mot Nordenskiöldsgatan kör linje 2 som vanligt.

Linje 3 kör i riktning mot Nordenskiöldsgatan längs följande undantagsrutt: Skeppsbrogatan - Södra Kajen – Katarinegatan – Alexandersgatan – Mannerheimvägen. Linje 3 kör inte i riktning mot Nordenskiöldsgatan via hållplatserna vid Olympiakajen, Fabriksgatan, Fredriksgatan, Bulevarden och vid Studenthuset. I riktning mot Brunnsparken kör linje 3 som vanligt.

Etelärannan kiskotyön 1. vaihe