Spårvagnslinjerna återgår till normala rutter i Hagnäs 1.10

Spårarbetena vid spårvagnshållplatsområdet i Hagnäs blir klara och spårvagnarna återgår till vanliga rutter den 1 oktober.

Fr.o.m. 1.10 kör spårvagnslinjerna 1, 1A, 3 och 9 igen via Porthansgatan och Karlsgatan. I samband med ändringen börjar dessa linjer använda hållplatser som ligger på sidan av Djurgårdsviken.

Arbetena vid hållplatsområdet i Hagnäs fortsätter och fram till slutet av oktober kan man ta sig till spårvagnshållplatserna endast från områdets södra del.

Det tillfälliga hållplatsparet som ligger på Helsingegatan nära korsningen till Tavastvägen kommer att tas ur bruk.
 
I samband med ändringarna får spårvagnslinjerna 1, 1A, 2,3, 6, 6T, 7A, 7B, 8 och 9 också nya tidtabeller. De nya tidtabellerna finns på tidtabellsboken och också på hsl.fi-webbsidan i utskriftbara tidtabeller.

Busslinjerna 23, 23N, 51 och 03N fortsätter köra längs undantagsrutt i Hagnäs fram till slutet av oktober. Busslinje 51 kör via Femte linjen när den avgår från Hagnäs. Busslinje 03N kör i riktning mot Böle rutten Hagnäskajen – Hagnästorgsgatan – Andra linjen. I Hagnäs använder bussarna den hållplats som ligger på Hagnästorgsgatan.

Busslinjerna 03N och 23 kör i riktning mot Järnvägstorget från Andra linjen via Hagnästorgsgatan och Hagnäskajen till Broholmsgatan.

Arbetena vid hållplatsområdet beräknas vara helt klara i slutet av november.