Avgångar saknas på tidtabellsskärmar

HRT:s elektroniska skärmar kan innehålla felaktig tidtabellsinformation. Systemet underhålls just nu men det är ännu oklart när problemet är löst. Tidtabellsskärmar vid hållplatsskydd fungerar normalt.