Bara ett metrospår i bruk i Gräsviken under veckoslutet

HST bygger och förnyar banan i Gräsviken på metrons nuvarande vändspår i oktober-november. Den första arbetsfasen är under kommande veckoslutet 26.-27.10. Under arbetets gång går metrotågen inte till Gräsvikens vändspår, utan anländer och avgår från spår 2 på Gräsvikens metrostation. Arbetet påverkar inte annars metrons trafikering.

Mer information i HST:s meddelande