Buss ersätter spårvagnslinjen 10 från Granvägen till Lillhoplax 29.10.

 Vid spårvagnslinjens 10 ändhållplats på Korpasbackavägen görs spårarbete på tisdagen 29.10. På grund av spårarbetet vänder spårvagnarna via Granvägens rondell tillbaka till centrum. Buss 10X ersätter spårvagnen mellan Granvägen och Lillhoplax. Bussen kör med samma turintervall som spårvangslinje 10.
 

 Tidtabell för buss 10X

  Buss 10X kör från Granvägen längs Mannerheimvägen och Vichtisvägen till Lillhoplax, varför man inte kommer i riktning mot ändhållplats i Lillhopplax från hållplatser längs Korpasbackavägen. I stället kör buss 10X i riktning mot Granvägen via Korpasbackavägen och stannar vid alla spårvagnshållplatser längs rutten. Annars längs rutten använder buss 10X busshållplatser. Tilkka-spårvagnshållplatser på Mannerheimvägen är ur bruk.

Buss 10X avgår från tillfällig hållplats vid Granvägens rondell nära spårvagnshållplats. I Lillhoplax har bussen en tillfällig avgångshållplats på Korpasbackavägen mittemot spårvagnens ändhållplats.

På Granvägen kan spårvagnar i riktning mot centrum inte använda denna riktnings normala hållplats, utan avgångsplatsen är hållplatsen mittemot före Granvägens rondell.

Undantagsarrangemang gäller hela dagen 29.10. 

Rutten för buss 10X som ersätter spårvagnen

 

bussin 10X reittikartta