Hållplats ur bruk på Hagnäs torget fr.o.m. 9.10.

På hållplats H2403 på Hagnäs torget inleds byggnadsarbete på morgonen 9.10. och hållplatsen är ur bruk tills vidare. Bussarna använder tillfälligt ersättande hållplats H2401.
Undantagsarrangemangen gäller bussarna 68, 70, 71, 71V, 73, 73N, 74N, 75, 76N, 77, 700N, 710N, 730, 731, 732, 732B, 734, 734N, 738, 738K, 740, 741, 741K, 741N och 742.

Pysäkki H2403 pois käytöstä 9.10.2013