Hållplatsändring i Mattby

Hållplatsen E3102 ”Fiskar-Maja” på Biskopsbron har flyttats 150 meter bakåt i körriktning i Finnviksvägens anslutning. Hållplatsen används av busslinjerna 5, 10, 11, 16, 31, 112, 503 och 533.

Pysäkkimuutos Matinkylässä E3102