Helsingfors interna busslinjer 94, 92N, J92 och J95 återvänder till Lallukkavägen 20.10.

Helsingfors interna busslinjer 94, 92N, J92 och J95 trafikerar fr.o.m. måndagen 20.10. kl. 9 igen genom Lallukkavägen i Botby och hållplatsen "Lallukkagränden” H4388 tas i bruk. Undantagsrutt genom Fästigen samt den tillfälliga hållplatsen på Runobygatan dras in.

Busslinjerna har använt undantagsrutt fr.o.m. 11 september på grund av grävningsarbete.