Plattformsändringar i Hagalund 21.10.

Avgångsplattformarna 5 och 6 i bussterminalen i Hagalund är tillfälligt ur bruk på måndagen 21.10. kl. 6.30–17 på grund av reparationsarbeten av hållplatsskyddet. Busslinjerna 194, 195, 501, 505 och 510 använder då avvikande avgångsplattformar:

194 till Norra Hagalund
195 till Ladusved och
505 till Bolarskog avgår från plattform 7.

501 till Drumsö och
510 till Mårtensdal avgår från plattform 9.