Rutt- och hållplatsändring på busslinjerna 39B och J37 i Kånala

Linjen vid Hankmossvägen har ändrats i Kånala så att den nya gatudelen går omkring S-Market. Ändringen är permanent.

Hållplatsen 1589 ”Hankmossvägen” i början av Hankmossvägen har dragits in. Ändringen gäller busslinjerna 39B och J37 i riktning mot Kånala.

Som ersättande hållplats använder busslinje 39B hållplatsen 1539 ”Hankmossvägen” på Malmgårdsvägen.

kartta pysäkkimuutoksesta