Spårvagnslinjerna 2 och 3 på undantagsrutt under två nätter 7.–10.10.

På Skepparegatan, mellan Femkanten och Fabriksgatan samt på Helsingegatan görs spårarbete nätterna mellan måndag och tisdag samt onsdag och fredag 7.-8.10. och 9.-10.10. kl. 24-5.30. Under arbetet kör spårvagnarna endast mot en riktning.

Natten mellan måndag och tisdag 7.-8.10. kör spårvagnslinjerna 2 och 3 en åttaformad rutt mot en riktning: Brunnsparken-Salutorget-Järnvägstorget-Kampen-Tölö-Nordenskiölsgatan-Berghäll-Hagnäs-Kajsaniemi-Järnvägstorget-Bulevarden-Fabriksgatan.

Ratikat 2 ja 3 poikkeusreitillä 7.-8.10.2013

Natten mellan onsdag och torsdag 9.-10.10. kör spårvagnslinjerna 2 och 3 rutten mot den andra riktningen, d.v.s.: Brunnsparken-Fabriksgatan-Bulevarden-Järnvägstorget-Kajsaniemi-Hagnäs-Berghäll-Nordenskiöldsgatan-Tölö-Kampen-Järnvägstorget-Salutorget.

Ratikat 2 ja 3 poikkeusreitillä 9.-10.10.2013